Zobacz - Alpino z wizytą u lekarza
Opiekę zdrowotną nad naszymi psami sprawuje
Lecznica Weterynaryjna MARKA SADOKA w Zgierzu